Algemene voorwaarden

Lees a.u.b. de volgende voorwaarden goed door. Aanvaarding hiervan is een absolute voorwaarde voor het gebruik van de website Piekie.com en de producten van Piekie.com

Bij toegang van een service of een gedeelte daarvan onder het piekie.com domein, gaat u ermee akkoord aan de voorwaarden van deze overeenkomst te zijn verbonden. Piekie.com behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Inhoudsopgave:
1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Het aanbod
4. Auteursrechten
5. Gebruik en verspreiding

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de producten van Piekie.com 
Digitale levering: de levering van producten die via een beveiligde weblink geschiedt
Product: lesmateriaal dat in digitale vorm geproduceerd en geleverd wordt

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Piekie.com

3. Het aanbod
Lesmaterialen in PDFbestanden en PowerPoints die omgezet zijn naar Flash-bestanden.
Deze digitale producten zijn verdeeld over drie categoriën: Boeken, Thema's en Vakgebieden.

4. Auteursrechten
Het bewerken en/of wijzigen van producten van Piekie.com is niet toegestaan.

5. Gebruik en verspreiding
Voor alle producten van Piekie.com geldt:
- Gehele of gedeeltelijke verspreiding van producten anders dan voor eigen gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Piekie.com
- Het verwijzen naar producten van Piekie.com op een website of linkpagina is wel toegestaan.
- Het aanmaken van directe links naar producten van Piekie.com is niet toegestaan.
- Het herpubliceren en/of wederverkopen van producten van Piekie.com is niet toegestaan.