Materialen

Materialen
Woordenposter Reizen 1+2 + lidwoorden

Woordenposter Reizen 1+2 + lidwoorden

2 pagina's

40 woorden met lidwoorden:
inpakken - de koffer - de tas - de rugzak - de bagage - de reiziger - afscheid - het vertrek - zwaaien - lopen - fietsen - rijden - de camper - de camping - de tent - de caravan - de tipi - de hut - de bungalow - het hotel

de grens - de ID-kaart - het paspoort - de controle - het vliegveld - de vliegreis - de piloot - de stewardess - het treinstation - het perron - de treinreis - de tickets - de haven - de bootreis - de kapitein - het dek - busstation - instappen - de chauffeur - de aankomst

Woordkaarten Reizen klein + lidwoorden

Woordkaarten Reizen klein + lidwoorden

39 woordkaarten + 1 label, 5 pagina's

woorden:
inpakken - de koffer - de tas - de rugzak - de bagage - de reiziger - afscheid - het vertrek - zwaaien - lopen - fietsen - rijden - de camper - de camping - de tent - de caravan - de tipi - de hut - de bungalow - het hotel - de grens - de ID-kaart - het paspoort - de controle - het vliegveld - de vliegreis - de piloot - de stewardess - het treinstation - het perron - de treinreis - de tickets - de haven - de bootreis - de kapitein - het dek - busstation - instappen - de chauffeur - de aankomst

Woordkaarten Reizen klein

Woordkaarten Reizen klein

39 woordkaarten + 1 label, 5 pagina's

woorden:
inpakken - koffer - tas - rugzak - bagage - reiziger - afscheid - vertrek - zwaaien - lopen - fietsen - rijden - camper - camping - tent - caravan - tipi - hut - bungalow - hotel - grens - ID-kaart - paspoort - controle - vliegveld - vliegreis - piloot - stewardess - treinstation - perron - treinreis - tickets - haven - bootreis - kapitein - dek - busstation - instappen - chauffeur - aankomst

Woordenposters Vliegen 1+2 + lidwoorden

Woordenposters Vliegen 1+2 + lidwoorden

2 pagina's

40 woorden met lidwoorden:
het vliegveld - de reiziger - uitladen - de kar - de vertrekhal - inchecken - de boarding pass - het poortje - de scanner - de ID-kaart - het paspoort - de douane - de controle - wachten - het vliegtuig - het onderhoud - tanken - de brandweer - de bagage - inladen - de gate - de slurf - de bus - lopen - de trap - aan boord - de crew - de stewardess - de piloot - de cockpit - de handbagage - de passagiers - de startbaan - de verkeerstoren - de verkeersleider - opstijgen - vliegen - landen - de bagageband - de ontvangst

Woordenposters Vliegen 1+2

Woordenposters Vliegen 1+2

2 pagina's

40 woorden met lidwoorden:
vliegveld - reiziger - uitladen - kar - vertrekhal - inchecken - boarding pass - poortje - scanner - ID-kaart - paspoort - douane - controle - wachten - vliegtuig - onderhoud - tanken - brandweer - bagage - inladen - gate - slurf - bus - lopen - trap - aan boord - crew - stewardess - piloot - cockpit - handbagage - passagiers - startbaan - verkeerstoren - verkeersleider - opstijgen - vliegen - landen - bagageband - ontvangst

Woordkaarten Vliegen klein + lidwoorden

Woordkaarten Vliegen klein + lidwoorden

39 woordkaarten + 1 label, 5 pagina's

woorden:
het vliegveld - de reiziger - uitladen - de vertrekhal - inchecken - de boarding pass - het poortje - de scanner - de ID-kaart - het paspoort - de douane - de controle - wachten - het vliegtuig - het onderhoud - tanken - de brandweer - de bagage - inladen - de gate - de slurf - de bus - lopen - de trap - aan boord - de crew - de stewardess - de piloot - de cockpit - de handbagage - de passagiers - de startbaan - de verkeerstoren - de verkeersleider - opstijgen - vliegen - landen - de bagageband - de ontvangst

Woordkaarten Vliegen klein

Woordkaarten Vliegen klein

39 woordkaarten + 1 label, 5 pagina's

woorden:
vliegveld - reiziger - uitladen - vertrekhal - inchecken - boarding pass - poortje - scanner - ID-kaart - paspoort - douane - controle - wachten - vliegtuig - onderhoud - tanken - brandweer - bagage - inladen - gate - slurf - bus - lopen - trap - aan boord - crew - stewardess - piloot - cockpit - handbagage - passagiers - startbaan - verkeerstoren - verkeersleider - opstijgen - vliegen - landen - bagageband - ontvangst

Mini Loco Vliegen - Plaatje bij woord

Mini Loco Vliegen - Plaatje bij woord

1 pagina

Zelfcorrigerend materiaal voor doos van Mini Loco met doorzichtige deksel

Uitleg:
- Leg doorzichtige deksel over de onderste helft van de bladzij.
- Kijk naar de opdrachten op de bovenste helft van de bladzij.
- Leg blokje met cijfer van opdracht op het antwoord onder de doorzichtige deksel.
- Alle opdrachten gedaan? Sluit de doos en draai hem om.
- Klopt het figuur op de achterkant van de blokjes met het figuur op het blad?
- Goed gedaan!

De woordenposter kan helpen bij het vinden van de antwoorden.

Mini Loco Vliegen - Woord bij plaatje

Mini Loco Vliegen - Woord bij plaatje

1 pagina

Zelfcorrigerend materiaal voor doos van Mini Loco met doorzichtige deksel

Uitleg: zie boven

De woordenposter kan helpen bij het vinden van de antwoorden.