Materialen

Materialen
Woordenposters Ziek & EHBO  + lidwoorden

Woordenposters Ziek & EHBO + lidwoorden

2 pagina's

40 woorden met lidwoorden:
hoofdpijn - keelpijn - buikpijn - misselijk - hooikoorts - niezen - verkouden - de zakdoeken - de vlekken - de koorts - de thermometer - ziek - het bed - de dokter - de stethoscoop - de apotheek - de medicijnen - het drankje - het tablet - de zalf - de druppels - het pipet - de pijn - de pijnstiller - de puffer - de injectie - de verbanddoos - de handschoenen - de wond - de schaar - de splinter - het pincet - verzwikt - de schaar - het verband - verbinden - de mitella - de rolstoel - de krukken - gezond

Woordkaarten Ziek & EHBO - klein + lidwoorden

Woordkaarten Ziek & EHBO - klein + lidwoorden

39 woordkaarten + 1 label, 10 pagina's

woorden:
hoofdpijn - keelpijn - buikpijn - misselijk - hooikoorts - niezen - verkouden - de zakdoeken - de koorts - de thermometer - ziek - het bed - de dokter - de stethoscoop - de apotheek - de medicijnen - het drankje - het tablet - de zalf - de druppels - het pipet - de pijn - de pijnstiller - de puffer - de injectie - de verbanddoos - de handschoenen - de wond - de schaar - de splinter - het pincet - verzwikt - de schaar - het verband - verbinden - de mitella - de rolstoel - de krukken - gezond

Woordkaarten Ziek + EHBO - klein

Woordkaarten Ziek + EHBO - klein

39 woordkaarten + 1 label, 10 pagina's

woorden:
hoofdpijn - keelpijn - buikpijn - misselijk - hooikoorts - niezen - verkouden - zakdoeken - koorts - thermometer - ziek - bed - dokter - stethoscoop - apotheek - medicijnen - drankje - tablet - zalf - druppels - pipet - pijn - pijnstiller - puffer - injectie - verbanddoos - handschoenen - wond - schaar - splinter - pincet - verzwikt - schaar - verband - verbinden - mitella - rolstoel - krukken - gezond

Woordenposters Ziekenhuis + lidwoorden

Woordenposters Ziekenhuis + lidwoorden

2 pagina's

40 woorden met lidwoorden:
het ziekenhuis - de balie - de wachtkamer - de arts - het onderzoek - de stethoscoop - de bloeddruk - de hartslag - de röntgenkamer - de foto - het gips - de scan - de KNO-arts - de otoscoop - de oogarts - de test - de spuit - bloed afnemen - het bloed - de microscoop - zwanger - de geboorte - de moeder - de baby - de ambulance - de brancard - de patiënt - het bed - de chirurg - de muts - het mondmasker - de handschoenen - de OK - de verdoving - de operatie - de uitslaapkamer - de verpleegkundige - het infuus - de verzorging - het bezoek

Woordkaarten Ziekenhuis - klein + lidwoorden

Woordkaarten Ziekenhuis - klein + lidwoorden

39 woordkaarten + 1 label, 10 pagina's

woorden:
het ziekenhuis - de balie - de wachtkamer - de arts - het onderzoek - de bloeddruk - de hartslag - de röntgenkamer - de foto - het gips - de scan - de KNO-arts - de otoscoop - de oogarts - de test - de spuit - bloed afnemen - het bloed - de microscoop - zwanger - de geboorte - de moeder - de baby - de ambulance - de brancard - de patiënt - het bed - de chirurg - de muts - het mondmasker - de handschoenen - de OK - de verdoving - de operatie - de uitslaapkamer - de verpleegkundige - het infuus - de verzorging - het bezoek

Woordkaarten Ziekenhuis - klein

Woordkaarten Ziekenhuis - klein

39 woordkaarten + 1 label, 10 pagina's

woorden:
ziekenhuis - balie - wachtkamer - arts - onderzoek - bloeddruk - hartslag - röntgenkamer - foto - gips - scan - KNO-arts - otoscoop - oogarts - test - spuit - bloed afnemen - bloed - microscoop - zwanger - geboorte - moeder - baby - ambulance - brancard - patiënt - bed - chirurg - muts - mondmasker - handschoenen - OK - verdoving - operatie - uitslaapkamer - verpleegkundige - infuus - verzorging - bezoek

Knijpkaart Verbanddoos - Wat is de eerste letter?

Knijpkaart Verbanddoos - Wat is de eerste letter?

2 pagina's (vraag en antwoord)

Zelfcorrigerend materiaal m.b.v. 6 knijpers in de kleuren van de vierkantjes.
Let op: pagina's van vraag en antwoord ruggelings op elkaar plakken en dan als 1 kaart lamineren.

Uitleg van en tips voor knijpkaarten bij Veel gestelde vragen

Knijpkaart Ziek - Welk woord hoort erbij?

Knijpkaart Ziek - Welk woord hoort erbij?

2 pagina's (vraag en antwoord)

Zelfcorrigerend materiaal m.b.v. 6 knijpers in de kleuren van de vierkantjes.
Let op: pagina's van vraag en antwoord ruggelings op elkaar plakken en dan als 1 kaart lamineren.

Uitleg van en tips voor knijpkaarten bij Veel gestelde vragen

Leesrups Ziek

Leesrups Ziek

20 kaartjes, 2 pagina's

Beginnen met het startkaartje (kop van de rups) waar rechts een plaatje op staat. Kaartje aanleggen met het woord dat bij dit plaatje past. Rechts is weer een nieuw plaatje, enz. Als de rups goed wordt gelegd, is de staart van de rups het laatste kaartje.

woorden:
ziekenhuis - balie - wachten - dokter - ziek - bed - infuus - zuster - foto - gips - spuit - prik - pijn - wond - pleister - schaar - pil - zalf - tas