Materialen

Materialen
Woordenposters Zomer 1 & 2 + lidwoorden

Woordenposters Zomer 1 & 2 + lidwoorden

2 pagina's

40 woorden met lidwoorden:
de zon – de zonnebril – warm – drinken – het hemd – de broek – de hoed – de pet – de sandaal – de slippers – de mug – jeuk – de wesp – de bij – de vlieg – de mier – de aardbei – de kers – de meloen – vissen

de tuin – de vlinder – de bloem – water geven – de tuinslang – de spuit – de sproeier – de gieter – het zwembad – zwemmen – de glijbaan – de duikplank – het badpak – de zwembroek – de bikini – de handdoek – de picknick – het ijs – de ijscoman – de barbecue

Woordenposters Zomer 1 & 2

Woordenposters Zomer 1 & 2

2 pagina's

40 woorden:
zon – zonnebril – warm – drinken – hemd – broek – hoed – pet – sandaal – slippers – mug – jeuk – wesp – bij – vlieg – mier – aardbei – kers – meloen – vissen

tuin – vlinder – bloem – water geven – tuinslang – spuit – sproeier – gieter – zwembad – zwemmen – glijbaan – duikplank – badpak – zwembroek – bikini – handdoek – picknick – ijs – ijscoman – barbecue

Woordkaarten Zomer - klein 1 + lidwoorden

Woordkaarten Zomer - klein 1 + lidwoorden

23 woordkaarten + 1 label, 6 pagina's

woorden:
de zon – warm – dorst – de kraan – de fles – het glas – drinken – de hoed – de pet – de broek – het hemd – het ijs – de kers – de tuin – de stoel – de bloem – de slang – de spuit – het bad – de mug – jeuk – de wesp – de vlieg

Woordkaarten Zomer - klein 1

Woordkaarten Zomer - klein 1

23 woordkaarten + 1 label, 6 pagina's

woorden:
zon – warm – dorst – kraan – fles – glas – drinken – hoed – pet – broek – hemd – ijs – kers – tuin – stoel – bloem – slang – spuit – bad – mug – jeuk – wesp – vlieg

Woordkaarten Zomer – klein 2 + lidwoorden

Woordkaarten Zomer – klein 2 + lidwoorden

19 woordkaarten + 1 label, 5 pagina's

woorden:
water geven – de gieter – de sproeier – de vlinder – plukken – de ijscoman – de zonnebril – de aardbei – de meloen – de barbecue – de picknick – het zwembad – zwemmen – de glijbaan – glijden – de duikplank – duiken – de zonnebrand – insmeren – het badpak – de bikini – de zwembroek – de handdoek – de hangmat – de luchtballon – vissen – de hengel

Woordkaarten Zomer - klein 2

Woordkaarten Zomer - klein 2

19 woordkaarten + 1 label, 5 pagina's

woorden:
water geven – gieter – sproeier – vlinder – plukken – ijscoman – zonnebril – aardbei – meloen – barbecue – picknick – zwembad – zwemmen – glijbaan – glijden – duikplank – duiken – zonnebrand – insmeren – badpak – bikini – zwembroek – handdoek – hangmat – luchtballon – vissen – hengel

Leesrups Zomer – plaatje-woord

Leesrups Zomer – plaatje-woord

20 kaartjes, 2 pagina's

Woorden:
zon – warm – zwemmen – glijbaan – bloem – gieter – spuit – mier – aardbei – meloen – hoed – slippers – badpak – parasol – ijs – mug – jeuk – vlinder – tuin